Kontakt ossFroland skole
Mjølhusmoen
4820 Froland
Tlf : 37 50 24 20
Send oss en mail

SFO - Froland skole
Mjølhusmoen
4820 Froland
Tlf: 37 50 24 33
2.-4.trinn: 971 38605
1.trinn: 945 04515

Froland Kulturskole
4820 Froland
Tlf: 37 50 24 24
Mob.: 91184375
Fax: 37225546

Froland Voksenopplæring
Osedalen
4820 Froland
Tlf: 37 50 24 79 /
37 50 24 78

Abonner på nyheter

Din Epost-adresse:
 

Nyheter

Foreldremøter

Onsdag 3. september:

1730: 2. – 4. trinn Froland skole i Salen, Frolandia.
1900: 2. – 4. trinn Blakstadheia skole i gymsalen, Blakstadheia.

Onsdag 10. september:

1730: 5. – 7. trinn Froland skole i Salen, Frolandia.
1900: 8. – 10. trinn Froland skole i Salen, Frolandia.
Les mer »   

Opptrapping av streik - gjelder ikke for Froland

Den pågående streiken trappes opp fra 21. august. Froland kommune er ikke tatt med i denne runden heller.

Leksehjelp 2014-2015

Fra og med tirsdag 19. august, kan alle elever som går på småskoletrinnet benytte seg av tilbudet om leksehjelp.
Les mer »   

Streik

5500 lærere er tatt ut i streik på landsbasis. Dette gjelder ikke for Froland kommune i denne omgang.Vi vil holde dere informert om eventuell opptrapping som vil gjelde for oss.

Foreldremøte SFO

Husk foreldremøte på SFO, tirsdag 12. august kl. 18.00.

Skolestart august 2014

SKOLESTART - GRUNNSKOLEN I FROLAND 2014/15.

Vi ønsker elever, foreldre og personell velkommen til nytt skoleår!
Elever på 1. årstrinn bes møte med sine foresatte. Første skoledag etter sommerferien er torsdag 14. august for elever ved Blakstadheia, Froland og Mykland skoler og elevene møter slik første skoledag:

Blakstadheia oppvekstsenter – torsdag 14. august:
1. årstrinn kl. 09.30 – kl.11.30
2.- 4. årstrinn kl. 08.30 og følger vanlig skoledag

Froland skole – torsdag 14. august:
1. årstrinn kl. 12.00 og følger vanlig skoledag.
2.-10. årstrinn kl 08.45 og følger vanlig skoledag.
Alle elevene møter til oppsatt tid på sin avdeling og samles i atriet på barnetrinnet.

Mykland oppvekstsenter – torsdag 14. august:
1. – 7.årstrinn kl. 08.45 – kl. 12.35

Oddvar Haslemo

sommerskole-2014-liten.jpg

Sommerskole 4. - 8. august

Dette er et forberedende kurs for elever som skal begynne på videregående skole i august. Undervisningen foregår på Arendal vgs, avd. Tyholmen.
Les mer »   

AKTIVITETS- OG FERIELEIRER FOR BARNUNGDOM OG FAMILIER

Også i år organiserer Kilandsenteret leir for barn, ungdom og familier.
Les mer »   

RSS


Klikk logoen for å søke i skolens bibliotekbase

Søk

Google
 
 

Sosiallærer på u-trinnet

Sosiallærer på u-trinnet, Wencke Brit Øisteinsen, er dette skoleåret å treffe:
  • Mandag 12.00 - 14.30
  • Tirsdag 08.30 - 11.30
  • torsdag 12.00 - 14-30
Ellers etter avtale.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er en lovpålagt tjeneste som omfatter alle barn i alderen 5- 20 år. Tjenesten er en lavterskeltjeneste som ønsker å bidra til å opprettholde en god fysisk og psykisk helse for skoleelevene.
Helsesøster Lillian Ravnåsen er til stede på Froland skole (1.-10.trinn) mandag- onsdag- fredag fra 08.30-14.30. Skolelege Martin Skov Jacobsen er tilgjengelig hver mandag fra 08.30- 12.30.
Helsesøster/ skolelege nås på mail lillian.tobiassen.ravnasen@
froland.kommune.no
 eller på telefon 3740 2492 / 372 35583 / 945 045 02.